RSS

Yezidiler - Ezidi 2 Cd 2009

Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.


CD 1

1. Afirandina Dinyaye
2. Denge Tawise Melek
3. Qele Çarşema Sor A Sere Nisane
4. Duaya Sibehe
5. Şehdeya Dini
6. Duaya Evare
7. Beyta Xeribo
8. Piştperde
9. Beyta
10. Şerfedin
11. Beyta Lavije Pira
12. Qewle Çarşema Sor
13. Qewle İbrahim Xelil
14. Duaya Nane
15. Şiroveya Cejna Çarşema Sor
16. Qewle Sere Sere Merge
17. Duaya Sere Mirijan
18. Beyta Dinya
19. Qewle Şexe Heseni
20. Qewle Ababekira Omera
21. Qewle Kofa
22. Qewle Raviya Adaviya
23. Sema ( Dua - Enstrumantal )
24. Semaya Kanuni ( Dua - Enstrumantal )
25. Duaya Mezin
26. Durazaya Xwedane Male


http://sharebase.to/files/GpRACyQTCr.html


*************************

CD 2

1. Delal
2. Meme Alan
3. Meme Alan
4. Em İn Xorten Ezdi
5. Ez Keçikek Zerdeşti Me
6. Ya Tawise Melek
7. Ezdi Me
8. Şex Mirza
9. Dawude Dawud
10. Hemede Seyid Axa
11. Delale Milla
12. Bedewi
13. De Heware
14. Cangir Axa
15. Dirok
16. Merani
17. Meluli
18. Lawike Simoqi
19. Hozan Daxi
20. Derweşe Evdi
21. Eminehttp://sharebase.to/files/TaGLyTV4wv.html


**********************

2 Cd tek Link

Download

http://www.filefactory.com/file/af3b...Ezidi_2_Cd_rar


Alternatif

http://sharebase.to/files/xSsF5Xew0M.html

0 yorum: